Tag Archives: Epik

Antiken: Litteraturvetenskapliga begrepp; Epik, Lyrik och Dramatik

   NE:s definition av begreppen epik, lyrik och dramatik

Epik

Epik är en form av berättande texter som är gjorda på ett konstnärligt sätt. Texterna kan handla om människor och händelser i verkligheten eller i fantasin. Det är berättandet och handlingen som är det viktiga, inte känslor och stämningar.

Epik kan vara skriven på vers och kallas då epos. Det var vanligt under antiken och medeltiden. Epik kan även vara skriven på prosa, alltså utan verser. Exempel på prosa är romaner och noveller. Prosa har varit den vanligaste formen av epik sedan 1800-talet. Även muntliga berättelser som inte är nedskrivna kallas epik, till exempel sagor och sägner.

Lyrik

Lyrik är dikter som oftast är skrivna efter ett bestämt mönster och har en viss rytm. De brukar handla om personliga känslor och stämningar, inte berätta om händelser eller återge en dialog. Det känns ofta som om författaren är närvarande och talar direkt till läsaren i nuet. För det mesta består lyrik av korta texter. Numera följer dikter inte alltid ett särskilt mönster.

I Europa började man skriva lyrik under antiken, och i regel framförde man dikterna till musik. Ett exempel är den grekiska kvinnliga författaren Sapfo som skrev kärleksdikter. Under medeltiden skrev man bland annat sonetter och ballader. En japansk form av lyrik är haiku, en mycket kort dikt som beskriver ett ögonblick. I arabisk lyrik är ghasel en vanlig form.

Dramatik

Drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer. Dramatexter kan delas in i repliker och scenanvisningar. Repliker är det som sägs på scenen, och scenanvisningar är beskrivning av personer, kostymer, rörelser och mycket annat.

Dramat utspelar sig oftast i nutid. Det som berättas händer just då på scenen till skillnad från berättande i böcker som ofta beskriver något som redan har hänt. Det mesta av handlingen i ett drama sker i dialogen, som är samtalet mellan skådespelarna. Dialogen speglar människors vänskap, kärlek och konflikter.

Eftersom ett dramas stil, handling och rollfigurer kan vara av olika slag delas dramer in i olika typer, så kallade genrer. Tragedin, komedin och farsen är de viktigaste typerna.

I många länder har dramat sitt ursprung i religiösa riter. I Europa finns dramats rötter i Grekland under antiken. De äldsta bevarade skådespelen från den här tiden är skrivna av Aischylos, Sofokles och Euripides. En tid senare framträdde Aristofanes som skrev komedier.