Meddelande från rektor: Köpa ut datorer

Detaljerad steg för steg hittar ni i dokumentet “Köpprocess 2016”. Läs igenom noga innan ni ger informationen till eleverna.

 

Sammanfattning nedan:

 

1. I första skedet skall TVÅ dokument ut till alla elever som önskar köpa ut sin dator. “AVTAL 1” och “E MALL Debiteringsunderlag”. Dokumenten måste ut så snart som möjligt.
2. Eleven fyller i båda dokumenten som sedan lämnas till rektor (Simon). Sista dag för inlämning av dokument till rektor är: 22 april
3. Ekonomienheten skickar hem en faktura till eleven som eleven betalar. Eleven får 1 månad på sig att betala, förfallodatum är 29/5.
4. Alla åk3 elever lämnar in sina datorer vid tilldelad tid.
5. IT-enheten rensar datorerna.
6. Alla elever som skrivit på avtal och som betalat faktura hämtar sin dator vid anvisad tid.

 

Har ni frågor så svarar jag gärna på dessa.

Mvh

Simon Brekell

Rektor