Tolstojs Krig och Fred i engelsk tv-serie på Svt

Under några veckor har ni möjlighet att följa Leo Tolstojs klassiska roman Krig och fred på Svt play. Det är en roman som på många sätt berättar om och gestaltar kollisionen mellan det gamla feodala Europa och upplysningstiden. Mellan franska revolutionens olika försöka att förverkliga upplysningstiden ideal och omgivningen sätt att försöka hålla emot. Men också den intressanta utvecklingen i Ryssland i början av 1800-talet och hur svårt det är för en ‘romantisk hjälte’ som Pierre Bozouchov att förverkliga sina drömmar.

Men i första hand är det en stor roman/tv-serie om kärlek och människor i Ryssland under Napoleonkrigen.

Krig och fred